VHS

     Videopásky, ktoré poznáme aj pod označením VHS, sa stali technickou dominantou konca minulého storočia. Neunikol im nik z nás. Archivujú častokrát naše najdôležitejšie rodinné zážitky aj významné životné míľniky, ako sú krstiny, birmovky, stužkové slávnosti, svadby a ďalšie spoločenské udalosti. Kým samotné pásky dokážu zachovať neopakovateľné momenty ešte desiatky rokov, samotné videorekordéry už dávno doslúžili. A tak nám neostáva iné, len pozerať na krásny obal. Ak je to aj Váš prípad a chceli by ste dať spomienkam druhú šancu, práve pre Vás je tu k dispozícii digitalizovaný prepis.

Ako to prebieha

     V prvom rade je dôležité mať funkčnú a nepoškodenú pásku. Aj keď samotný záznam uchovaný na magnetickom páse ešte pretrvá roky, jej opakovaným prehrávaním mohlo dôjsť k opotrebovaniu, čomu môže odpovedať aj výsledný prepis, v ktorom sa objavia neželané deformácie obrazu. Keďže pásky obsahujú citlivé alebo neopakovateľné zážitky, je vhodnejšie ich osobné doručenie.

VHS-videorekorder
VHS videopáska

     Nasleduje samotná digitalizácia prostredníctvom prepojenia videoprehrávača s počítačom pomocou tzv. digitálneho prevodníka. Tento proces trvá v pomere 1:1. To znamená, že prehratie 4-hodinovej pásky do počítača, bude trvať tiež 4 hodiny. Urýchliť sa to nedá, ide o časovo náročný proces.

VHS-digitalizacia
Digitalizačný softvér v počítači

     Po digitalizácii dostaneme v počítači súbor odpovedajúci veľkosti 13 GB za 1 hodinu záznamu, čo pre niekoľkohodinový prepis môže znamenať desiatky GB dát. Takýto „surový“ výstup je pripravený na následné spracovanie v strižni a ďalšiu úpravu. Ak sa ale jedná len o archiváciu pásky do digitálneho formátu, je rozumnejšie takto získané dáta ďalej upraviť a rozumnou voľbou komprimácie zmenšiť ich veľkosť, bez výraznej straty kvality pre opakované sledovanie počas rodinných stretnutí alebo pripomenutí si výročia.

VHS-konvertovanie1
Proces konverzie dát

     No a po samotnej konverzii, v rámci ktorej je možné ešte obraz digitálne vylepšiť,  je všetko pripravené na odovzdanie prepisu, či už formou prenosného média na flash pamäti alebo cez niektorú z obľúbených úschovných služieb prostredníctvom internetu.

Comments are closed.

  • e-mail

    pavol.kocan@gmail.com

  • Sociálne siete

  • telefón

    +421 915 354 929

  • Kontaktná adresa

    Cabov 43, 09414