PoNôžky

Viac o autorke tohto výrobku nájdete na www.kocanova.com

  • e-mail

    pavol.kocan@gmail.com

  • Sociálne siete

  • telefón

    +421 915 354 929

  • Kontaktná adresa

    Cabov 43, 09414